نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

روساي مجامع امور صنفي استان يزد با امام جمعه بافق ديدار كردند

روساي مجامع امور صنفي استان يزد با امام جمعه بافق ديدار كردند


روساي مجامع امور صنفي استان يزد با امام جمعه بافق ديدار كردند

به گزارش خبرنگار صدا وسيما ، امام جمعه بافق در اين ديدار با اشاره به جايگاه معنوي كاسب وبازاري از ديدگاه اسلام برضرورت ارتقاي فرهنگ دين در فعاليتهاي اقتصادي تاكيد كرد .

 حجت الاسلام " سيد جواد سليماني " نقش كسبه واصناف استان يزد در پيروزي انقلاب و حماسه دفاع مقدس را ياد آور شد وافزود: بازار يزد بازاري پاك واسلامي است وتدين بازاريان آن در سطح كشور زبان زد همگان است وهمواره ثابت كرده اند پشتيبان نظام وانقلاب بوده وخواهند بود .

 وي تصريح كرد : همراهي وهمكاري بازاريان وكسبه با فعاليتهاي اقتصادي دولت ونظام مقدس جمهوري اسلامي ضروري بوده و با يد اين روند روز به روز تقويت شود.