نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

رئيس اداره منابع طبيعي بافق : جولان گرد و غبار را مهار مي كنيم

رئيس اداره منابع طبيعي بافق : جولان گرد و غبار را مهار مي كنيم


رئيس اداره منابع طبيعي بافق : جولان گرد و غبار را مهار مي كنيم

مهندس اميني رئيس اداره منابع طبيعي بافق در پاسخ به خبرنگار افق كوير پيرامون طوفان هاي گرد و خاك درسطح شهرستان بافق پيشنهاد  نمود براي جواب دادن به اين سوال از طرح كنترل فرسايش بادي گود گوار بازديدي شود .

برهمين اساس وي به همراهي خبرنگار ما درمحل اين طرح حضور يافت و چنين ياب سخن را باز كرد دراواخر سال 1385 واوايل سال 1386 طوفان هاي شديد و كم سابقه اي درسطح شهر بافق و حومه رخ داد كه به گفته ي اهالي در چند دهه ي اخيركم سابقه بود شدت وگستردگي ابعاد ضايعات مستقيم و غيرمستقيم ناشي از ذرات معلق گرد وغبار ورسوبات برساكنين شهر زراعت و باغات جاده ها حتي گلوگاه پنج راهه ريلي منحصر به فرد كشور در بافق تاثير داشت ( اين پنج راه عبارتند از بافق ، كرمان ، زاهدان دو خطه بافق سرخس – بافق تهران و بافق چغارت سه چاهون كه زمينه ي تاسيس گمرك با مصوبه شماره  21/ 11/37018 مورخ 29/1/ 86 هيئت وزيران را فراهم كرد ) وي ادامه داد اين گردو خاك و غبار تهديدي براي گسترش صنايع جوار معدني از قبيل فولاد بافق و نهايتا ً توسعه پايدار انساني در اين شهر به شمار ميرود .

رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان بافق افزود بلافاصله پس از طوفانهاي با چندين روز بررسي ميداني عرصه هاي اطراف شهر ، اقدام به شناسايي جهت وسرعت بادهاي طوفان زا ومناطق حساس به فرسايش بادي و تعيين چگونگي كاهش ميزان فرسايش نموديم كه در نتيجه اين مطالعه منطقه پخش سيلاب رودخانه  ماهاني واقع درروستاي رضاييه به عنوان منشا عمده طوفانهاي غباري شديد بافق شناخته شد .

وي تشريح كرد : اين رود خانه درمواقع ترسالي ، رسوبات ريزدانه را در سطح گسترده اي از منطقه پخش مي كند رسوبات  گسترده توسط بادهاي فرساينده جنوب شرق و جنوب كه بيشتر در فصل هاي زمستان و بهار مي وزد به راحتي برداشت شده وبه سمت شهر بافق آورده  ميشود .

اميني افزود مطالعه انجام شده مورد تصويب كميته فني اداره كل منابع طبيعي و ابخيزداري استان يزد قرارگرفت و خوشبختانه درسفرمقام معظم رهبري به استان به عنوان يك طرح با توجيه بالاو داراي مطالعه مطرح و اعتبارعمليات اجرايي آن تامين شد .

وي افزود : در سال پيش حدود 250 هكتار ودرسالجاري حدود 100 هكتارتاغ كاري انجام و طرح همچنان ادامه دارد .

وي اظهار اميد واري كرد : جايي كه زماني دشتي وسيع براي جولان باد و طوفان بود درآينده اي نزديك به جنگلي سر سبز از تاغ تبديل شود .

اميني در پاسخ به اين وسال كه انجام اين پروژه  با مشكلاتي جابي نيز همراه  بوده است گفت دشواريهاي فوق العاده اي درشرايط كار در محيط نا مساعد منطقه وجود دارد

از قبيل  گرما و سرماي شديد ورزش طوفان و ميدان ديد و بسيار كم وگير كردن ماشين الات در زمين و خاك سست و لي همه اينها با توجه به نتيجه گيري كار كه كاهش فرسايش و ارتقاء وضعيت زيست محيطي منطقه وشهرمي باشد قابل تحمل است مشكل ديگري كه به  نوعي مهمتر ازشرايط دشوار محيطي است عدم همراهي ومساعدت برخي افراد دراجراي بهينه طرح است .

در اين باره چراي شترها از نهال هاي جوان كه با زحمت  وهزينه هاي زياد كاشت شده اند بسيار تاسف انگيز است . صاحبان اين شترها  بدون توجه به تخريب  ناشي از چرا شترهاي خودرا منطقه كشت رها مي كنند وي افزود  البته اداره براي مقابله با اين امر علاوه  بر اطلاع رساني به شترداران اقدام به احداث سيم خاردار دراطراف منطقه نموده است كه در همين جا از اهالي و دامداران منطقه درخواست همراهي با اداره براي سرسبزي منطقه كه  درآينده  به نفع خود آنها است داريم .