نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

رئیس ثبت احوال بافق : کارتهای شناسایی ملی که اعتبارآنها اتمام یافته تا 2 سال دیگر تمدید شد .

رئیس ثبت احوال بافق : کارتهای شناسایی ملی که اعتبارآنها اتمام یافته تا 2 سال دیگر تمدید شد .


رئیس ثبت احوال بافق : کارتهای شناسایی ملی که اعتبارآنها اتمام یافته تا 2 سال دیگر تمدید شد .

رئیس ثبت احوال بافق گفت : از طریق سازمان ثبت احوال کشور کلیه کارتهای شناسایی ملی که تاریخ  اعتبار آنها به اتمام رسیده بمدت  2 سال دیگر تمدید گردیده است .

عباس طالعی در ادامه گفت : آمار ولادت و وفات شش ماهه اول سال 8 را نسبت به شش ماهه سال گذشته 425 و 88 نفر بوده که 71/0 درصد رشد و 46/32 درصد کاهش داشته است .

وی با اشاره به افزایش 49/12 درصدی ازدواج نسبت به شش ماهه سال قبل ، آمار ازدواج در شش ماهه امسال را 281 مورد خواند و گفت آمار ثبت طلاق در شش ماهه امسال به 18 مورد رسیده که نسبت به شش ماهه سال گذشته تغیر چندانی نداشته است .

طالعی در ادامه با اشاره به تبصره ماده 15 و 25 قانون ثبت احوال مهلت اعلام ولادت را 15 روز بعد از تولد طفل و مهلت اعلام وفات را 10 روز پس از فوت ذکر کرد .