نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ريیس سازمان بازرگانی استان يزد خطاب به اعضاي کمسیون نظارت شهرستان بافق؛

ريیس سازمان بازرگانی استان يزد خطاب به اعضاي کمسیون نظارت شهرستان بافق؛


ريیس سازمان بازرگانی استان يزد خطاب به اعضاي کمسیون نظارت شهرستان بافق؛

مهراب اسكندري در ابتداي اين جلسه كه با حضور خواجه‌اي فرماندار شهرستان بافق برگزار شد، خواستار راهنمايي و مساعدت در اجراي هر چه بهتر مصوبات اين كميسيون شد.
وي در ادامه با بيان وظايف و اهميت كميسيون نظارت و نحوه مديريت اين كميسيون، اعلام كرد: نظارت بر عملكرد واحدهاي صنفي اتحاديه‌ها و مجمع امور صنفي برعهده‌ي اين كميسيون است و اولين انتظاري كه از اعضا مي‌رود اين است كه دقيقاً به قانون عمل كرده و امر نظارت بر نهادهاي مربوطه را جدي بگيرند.
رييس كميسيون نظارت بر سازمان‌هاي صنفي استان يزد، افزود: در گذشته تحليل اين بود كه متصديان واحدهاي صنفي در انتخابات اتحاديه‌ها شركت نمي‌كنند، اما اكنون پس از اطلاع رساني اين نتيجه بدست مي‌آيد كه همه واحدهاي صنفي تمايل به شركت در انتخابات واحدهاي صنفي را دارند و تحقق اين امر برعهده كميسيون نظارت هر شهرستان مي‌باشد.
وي اذعان نمود: همچنين از وظايف ديگر اين كميسيون تعيين نرخ برخي از كالاها و خدمات و نيز تشكيل اتحاديه‌هاي جديد، بازرسي از واحدهاي مجمع امور صنفي و بررسي موضوعات مالي و پيش‌بيني هزينه‌ها و همچنين بررسي نيازهاي صنفي مي‌باشد.
اسكندري يكي از برنامه‌هاي اين سازمان را در حوزه اصناف، واگذاري امورات قابل واگذاري به اتحاديه‌هاي صنفي عنوان كرد و ادامه داد: وظيفه مجمع جمع‌آوري نقطه نظرات و اعمال راهبرد و سياست گذاري مجمع مي‌باشد.
رييس سازمان بازرگاني استان يزد در پايان خاطرنشان كرد: هم‌اكنون امورات بيش از 60 درصد از اتحاديه‌هاي مركز استان به خودشان واگذار شده است.
خواجه‌اي فرماندار شهرستان بافق نيز در اين نشست از برگزاري جلسات كميسيون نظارت به صورت مستمر توسط اداره بازرگاني شهرستان بافق تشكر كرد و خواستار بررسي مجدد نرخ گاز شد.
وي همچنين به برگزاري نمايشگاه‌هاي پاييزه و بهاره اشاره نموده و درخواست تعديل قيمت‌ها در اين نمايشگاه‌ها را عنوان كرد.
گفتني است، در اين جلسه واگذاري امور اتحاديه‌ها به خودشان با همكاري مجمع امور صنفي، ايجاد انگيزش براي واحدهاي توليدي جهت شركت در نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم و تشكيل كميته‌اي جهت بررسي عملكرد مجمع امور صنفي و رسيدگي به شكايات واصله به تصويب رسيد.