نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

رژه یگانهای پیاده و موتوری نیروهای نظامی و انتظامی بافق

رژه یگانهای پیاده و موتوری نیروهای نظامی و انتظامی بافق


در اولین روز از هفته دفاع مقدس برگزار شد

 

 

 

 

 

منبع : بافق نیوز