نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

زاده رحماني مواردي را پيگيري مي كند که كمتر فرمانداري وارد این حوزه ها مي شود

زاده رحماني مواردي را پيگيري مي كند که كمتر فرمانداري وارد این حوزه ها مي شودبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ امروز صبح، رؤساي شوراي  اسلامي شهر و شهرستان، شهردار و عضو شوراي اسلامي شهر به مناسبت هفته دولت در فرمانداري حاضر و با تقديم شاخه گل از كاركنان فرمانداري تجليل كردند.

ايشان سپس در دفتر كار فرماندار حاضر و از وي نيز تقدير و تشكر كردند.

باقي زاده رئيس شوراي اسلامي شوراي شهر دايره وسيع ارتباطات فرماندار و بهره گيري از اين ارتباطات در جهت پيشبرد امور شهرستان را ستود، نوروز زاده شهردار بافق، زاده رحماني را فرمانداري دانست كه به معناي واقعي كلمه تدبير و اميد را در شهرستان ساري و جاري نموده، تفكري عضو شوراي اسلامي شهر از فرماندار به دليل ديد و نگاه كارشناسي تشكر نمود.

در ادامه، رنجبر رئيس شوراي اسلامي شهرستان از زاده رحماني به علت قدرت پيگيري تجليل و يادآور شد: زاده رحماني در زمينه تثبيت و وصول عوارض و دفاع از مرزهاي شهرستان پيگيري هاي و مكاتباتي داشته كه كمتر فرمانداري وارد اين حوزه ها مي شود و خود را به چالش مي كشد.

در پايان، زاده رحماني طي سختان كوتاهي از شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر سپاسگزاري و يادآور شد از ظرفيت تمام اعضاي شورا استفاده مي كند.