نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

زمان فروش سیم کارت های خانواده تمدید شد

زمان فروش سیم کارت های خانواده تمدید شد


زمان فروش سیم کارت های خانواده تمدید شد

به گزارش روابط عمومی اداره مخابرات بافق به منظور بهره مندی تعداد بیشتری از هموطنان از مزایای فروش سیم کارتهای خانواده همراه اول زمان فروش این سیم کارتها تا روز دو شنبه 27 اردیبهشت مقارن با روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی تمدید گردید.

سیم کارتهای خانواده (دو سیم کارت اعتباری با شماره های پشت سرهم ) با قسمت 30 هزار تومان و با اعتبار هر کدام  5 هزار تومان در دفاتر خدمات ارتباطی سطح شهرستانهای بافق و بهاباد توزیع می شود

گفتنی است تخفیف ویژه 10 درصدی مکالمه بین این سیم کارتها تا آخر خرداد ماه سال جاری ادامه خواهد داشت .