نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ساباط دروازه میراب بافق ثبت ملی شد

ساباط دروازه میراب بافق ثبت ملی شد


ساباط دروازه میراب بافق ثبت ملی شد

سرپرست میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بافق گفت: ساباط دروازه میراب مربوط به دوره قاجار می باشد و از مصالح خشت و گل در بافت قدیم شهرستان در محله ای معروف به باغ بزرگ قرار گرفته است.

"عباس قدیریان"درباره خصوصیات و موقیعیت مکانی این بنا اظهار داشت :در مجاورت این بنا آثار تاریخی با ارزش دیگری از جمله آب انبار خانیا ، خانه ترابزاده و... به چشم می خورد. این بنا به شکل ساباط و مسقف بوده و دارای اتاق ها و رواق های متعدد به صورت قرینه در اطراف می باشد که در گذشته و حال  محل رفت و آمد مردم بوده و اکنون نیز بهمین صورت استفاده میشود. 

وی علت نام گذاری بنا چنین گفت: ساباط دروازه میراب چون در منطقه زمین های مزروعی بافق قرار داشته از این مکان  بعنوان تشت دان ( وسیله ای برای تعیین زمان آبیاری ) مورد بهره برداری قرار می گرفت و به همین دلیل است که به آن دروازه میراب می گویند.

قدیریان با اشاره به قدمت این بنا گفت: قدمت ساباط دروازه میراب به دوره قاجاریه بر می گردد و اخیرا به  شماره 29439 مورخ 9/9/89 به ثبت آثار ملی کشور  رسیده است.