نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

سازمان انتقال خون یزد در کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق

سازمان انتقال خون یزد در کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق


اهدا خون ، اهدا زندگی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق ؛ به منظور کمک به بیماران نیازمند خون و احیاء سنت حسنه کمک به همنوع ،  جمعی از كاركنان کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق در یک اقدام خداپسندانه 80 واحد خون اهداء نمودند. در اين روز بیش از 90 نفر جهت اهداي خون مراجعه و تعداد 80 نفر خون اهدا كردند.