نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ساعت کار دستگاه‌های اجرایی استان تغییر می یابد

ساعت کار دستگاه‌های اجرایی استان تغییر می یابدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ ‌با ابلاغ "‌محمود زمانی قمی‌" استاندار یزد ساعت کار دستگاه‌های اجرایی استان به استثنای مراکز درمانی در فصل گرما و به منظور رعایت الگوی مصرف برق از ۲۷ خردادماه لغایت ۳۱ مردادماه سال جاری از ساعت ۶ و ۳۰ صبح تا ساعت ۱۳ و ۳۰ ‌ظهر تغییر یافت.
در بخشی از ابلاغ استاندار یزد آمده است: با عنایت به مصوبه هیئت محترم وزیران، شایسته است مدیران محترم دستگاه‌های اجرایی استان و فرمانداران ‌محترم به منظور کاهش مصرف برق ضمن رعایت سایر مفاد مصوبه ابلاغی به ویژه تنظیم دمای محیط کار حداقل ۲۵ درجه سانتیگراد و خارج نمودن همه وسایل سرمایشی و روشنایی بعد از ساعت کاری از مدار، بر حسن اجرای برنامه نظارت دقیق ‌داشته باشند و نتیجه اقدامات را به معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گزارش دهند.