نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ستاد پيشگيري از جرائم انتخاباتي شهرستان بافق تشكيل جسله داد

ستاد پيشگيري از جرائم انتخاباتي شهرستان بافق تشكيل جسله دادبه گزارش روابط عمومي فرمانداري بافق ؛ ستاد پيشگيري از جرائم انتخاباتي شهرستان بافق با حضور فرماندار ، رئيس هيات نظارت بر انتخابات و اعضاي شوراي ستاد در محل فرمانداري بافق تشكيل جلسه داد.

فرماندار بافق در ابتدا به فرجام رسيدن برجام را به اعضاء تبريك گفت و با اشاره به عوامل موثر در اين پيروزي اظهار داشت: در درجه اول عنايت خداوند متعال در اين سي و هفت سال عمر انقلاب اسلامي ،راهنمائي ها وحمايتهاي مقام معظم رهبري از تيم مذاكره كننده و همراهي و پيشتيباني مردم در سال همدلي و هم زباني دولت و مردم از جمله اين عوامل مي باشد.

سيد مهدي طلايي مقدم در خصوص بحث جرائم انتخاباتي بعد از مشخص شدن صلاحيت كانديداها گفت: با توجه به اينكه طبق قوانين تبليغات زود هنگام در فضاي مجازي تخلف محسوب مي شود بايد رصد اطلاعاتي بيشتر شود.

رئيس دادگستري شهرستان بافق در ادامه با اشاره به احتمال وجود تحركاتي بعد از مشخص شدن صلاحيتها گفت: هركس اعتراضي دارد بايد مسائل خود را از مجاري قانوني پيگيري كند.

در پايان در خصوص نحوه تبليغات كانديداها در زمان مشخص و بر اساس دستور العمل هاي قانوني ، فراهم نمودن محيط تبليغات مناسب ، سو ء استفاده از نيرو و امكانات دولتي ، تبليغات زود هنگام در نشريات و سايتهاي محلي بحث و تصميم گيري شد.