نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ستاد پيشگيري از جرائم انتخاباتي شهرستان بافق تشكيل جلسه داد

ستاد پيشگيري از جرائم انتخاباتي شهرستان بافق تشكيل جلسه دادبه گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بافق؛ ستاد پيشگيري از جرائم انتخاباتي شهرستان بافق با بخشدار مرکزی و رییس هیئت بازرسی، دادستان عمومی و انقلاب و سایر اعضای این ستاد در محل فرمانداري بافق تشكيل جلسه داد.

داوود پورامینی رییس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان در خصوص بحث جرائم انتخاباتي بعد از مشخص شدن صلاحيت كانديداها گفت: با توجه به اينكه طبق قوانين تبليغات زود هنگام در فضاي مجازي تخلف محسوب مي شود بايد رصد بيشتری صورت گیرد.

در خصوص نحوه تبليغات كانديداها در زمان مشخص و بر اساس دستور العمل هاي قانوني، فراهم نمودن محيط تبليغات مناسب، پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از نيرو و امكانات دولتي، جلوگیری از تبليغات زود هنگام در فضای مجازی، نشريات و سايتهاي محلي بحث و تصميم گيري شد.