نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

سرمايه گذاري ٢٦ ميليارد توماني بخش خصوصي براي تكثير و پرورش تيلاپيا در بافق

سرمايه گذاري ٢٦ ميليارد توماني بخش خصوصي براي تكثير و پرورش تيلاپيا در بافقبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ در ادامه پيگيري هايي كه منجر به رفع موانع و صدور مجوز پرورش ماهي تيلاپيا در بافق شد، جلسه هماهنگي و برنامه ريزي جهت تسهيل ورود بخش خصوصي قوي به توليد تجاري اين ماهي در دفتر رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان برگزار شد.
زاده رحماني فرماندار بافق در اين جلسه با يادآوري ضرورت ارتباط قوي بخش تحقيقات با بخش اجرا و حمايت همه اركان شهرستان از متقاضيان پرورش انبوه ماهي تيلاپيا در بافق، اظهار اميدواري كرد در ابتداي نيمه اول سال جاري شاهد شروع عمليات عمراني احداث سازه هاي گلخانه اي بخش خصوصي جهت تكثير و پرورش اين گونه ارزشمند در بافق باشيم.