نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

سه سایت تلفن همراه در بافق و بهاباد راه اندازی شد

سه سایت تلفن همراه در بافق و بهاباد راه اندازی شد


سه سایت تلفن همراه در بافق و بهاباد راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی مخابرات شهرستان بافق سه سایت تلفن همراه در شهرستان های بافق و بهاباد راه اندازی شد. سایتهای ذوب روی و تبرکوه به منظور پوشش جاده بافق ـ یزد و سایت روستای ده جمال به منظور پوشش روستا و جاده های منتهی به آن محل از جمله مصوبات دور دوم سفر هیئت محترم بود که با سرمایه گذاری بالغ بر پنج میلیارد و یکصد میلیون ریال به مرحله بهره برداری رسید.