نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

سومين جلسه آموزشي نحوه تشکیل شرکت تخصصی منابع طبیعی در بافق برگزار شد.

سومين جلسه آموزشي نحوه تشکیل شرکت تخصصی منابع طبیعی در بافق برگزار شد.در نشستي با حضور كارشناس آموزش، ترويج و مشاركت مردمي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد، نحوه تشكيل شركت تعاوني كشاورزي منابع طبيعي، جنگل و آبخيزداري در اين شهرستان مورد بررسي قرار گرفت.

در اين جلسه كه با حضور كارشناس ترويج و مشاركت مردمي اداره كل منابع طبيعي استان يزد، كارشناسان اداره منابع طبيعي و جمعي از فارغ التحصيلان رشته منابع طبيعي شهرستان بافق در محل سالن اجتماعات اداره منابع طبيعي و آبخيزداري اين شهرستان برگزار شد، كارشناس ترويج اداره كل منابع طبيعي هدف از تشكيل اين جلسه را تشريح كرد.

محسن جمعه ثاني ضمن خيرمقدم و خوش آمدگويي و تشكر از برگزاري اين جلسه، تفاهم نامه منعقد شده بين سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و تعاون روستايي را يادآور شد و تصريح كرد: شركت تعاوني تخصصي منابع طبيعي بعنوان اولين شركت تخصصي تعاوني در استان يزد قلمداد مي شود.

وي در خصوص اقدامات اوليه جهت تشكيل اين شركت، بيان كرد: ابتدا در شهرستان كارگروهي متشكل از فرمانداري، بخشداري، اداره منابع طبيعي ، اداره تعاون روستايي، شوراها و دهياري ها تشكيل شود.

وي ادامه داد: اين كارگروه قابليت و پتانسيل شركت تعاوني تخصصي منابع طبيعي در شهرستان را با توجه به تعداد فارغ التحصيلان مورد ارزيابي قرار دهد كه آيا نياز به تشكيل اين شركت مي باشد و آيا اين شركت مي تواند تصدي گري هاي قابل واگذاري را انجام دهد.

وي افزود: پس از تأييد ثبت اين شركت در شهرستان، فردي بعنوان پيشرو جهت به انجام رساندن اين شركت از سوي كارگروه انتخاب و به اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد معرفي گردد.

جمعه ثاني درخصوص حدود اختيارات اين شركت، ماده 7 اساسنامه شركت تعاوني كشاورزي منابع طبيعي، جنگل و آبخيزداري را ذكر كرد و اضافه كرد: شركت مي تواند كليه طرح هاي منابع طبيعي از جمله طرح هاي مرتعداري، بيابان زدايي، بهره برداري، جنگل كاري و جنگل داري و نيز طرح هاي حفاظت و حمايت از عرصه هاي منابع طبيعي را به انجام رساند.

كارشناس آموزش اداره كل منابع طبيعي حداقل اعضا را براي ثبت شركت 20 نفر ذكر نمود.

جمعه ثاني ويژگي مديرعامل خوب را صداقت در گفتار، رفتار، عمل و كردار ذكر كرد.

اين مقام مسئول وظيفه اداره منابع طبيعي را هدايت اين شركت و وظيفه تعاون روستايي را حمايت و نظارت بر اين شركت خواند.

در پايان اين نشست آموزشي، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.