نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

سومین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی بافق برگزار شد.

سومین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی بافق برگزار شد.


سومین دوره انتخابات شورای هیئات مذهبی بافق برگزار شد.

نمایندگان هیاتهای مذهبی بافق از میان 16 داوطلب با رای خود 5 نفر را به عنوان عضو اصلی و 2 نفر را به عنوان عضو علی البدل به مدت 4 سال برای عضویت در شورای هیئات مذهبی این شهرستان انتخاب کردند.

حجت الاسلام علی روحانی رئیس اداره تبلیغات اسلامی بافق ایجاد انسجام و تحکیم وحدت و هماهنگی فکری و عملی در فعالیتهای مذهبی، استفاده از توان بالقوله و بالفعل و تجارب تمامی نیروهای هیئات در طراحی و برنامه ریزی های فرهنگی، دین و آسیب شناسی شئون فرهنگی هیئات مذهبی و ارائه راهبردهای عملی جهت زدودن آسیب ها توسط نیروهای مردمی هیئات مذهبی را از مهمترین اهداف تشکیل شوراهای هیئات مذهبی برشمرد .

وی گفت: در بافق 70 هیئت مذهبی تاسیس و در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دارای پرونده هستند.