به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بافق؛ صبح امروز پنجشنبه 28 آذرماه جلسه اعضای ستاد انتخابات شهرستان و هیئت های نظارت و بازرسی در محل فرمانداری برگزار شد.

در این نشست پیرامون تعیین محل شعب اخذ رای بحث و تبادل نظر شد و در پایان مقرر شد اعضا در اکیپ های جدا گانه در هفته آینده مکان شعب اخذ رای را مورد بازدید قرار داده و کمبود ها و مسائل احتمالی موجود را شناسایی و رفع نمایند.