نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

سیستم مکانیزه اعلام خرابی تلفن درر بافق راه اندازی شد .

سیستم مکانیزه اعلام خرابی تلفن درر بافق راه اندازی شد .


سیستم مکانیزه اعلام خرابی تلفن درر بافق راه اندازی شد .

رئیس اداره مخابرات بافق اعلام کرد : به منظور ارج نهادن به مردم و تسهیل در امور مشترکان تلفن های ثابت ، سیستم مکانیزه اعلام خرابی تلفن در بافق راه  اندازی شد . بر همین اساس هنگام بروز خرابی در خطوط تلفن، مشترکان تلفنهای ثابت شهر بافق طی تماس با تلفن 117 ، پس از دریافت راهنمایی های لازم شماره تلفن دارای عیب را به سامانه اعلام و مأمورین مخابراتی در اسرع وقت نسبت به اصلاح خرابی اقدام می نمایند. گفتنی است در حال حاضر حدود 14000 شماره تلفن در بافق مشغول بکار است .