نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شترداران بافقي ساماندهي مي شوند.

شترداران بافقي ساماندهي مي شوند.


رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري بافق :

رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري بافق با اعلام اين خبر گفت: با متخلفيني كه در مراتع اين شهرستان اقدام به چراي شتر بدون اخذ مجوز از سوي اين اداره مي كنند، برخورد قانوني مي شود.

محمد خسرواني اظهار داشت: مراتع شهرستان بافق با وسعت بيش از 245 هزار هكتار مورد استفاده مرتعداران جهت چراي گوسفند مي باشد.

وي با بيان اينكه براي رفاه مرتعداران، كارت پروانه چرا صادر مي گردد، اضافه كرد: مرتعداران شهرستان بافق با تمديد هر ساله كارت پروانه چرا مي توانند از مراتع اين شهرستان بصورت تابستانه و زمستانه استفاده كنند.

همچنين وي تصريح كرد: نيروهاي گشتي اين اداره بصورت شبانه روزي از عرصه هاي طبيعي و ملي محافظت مي كنند و در صورت مشاهده دامداري كه از اين اداره مجوز دريافت نكرده برخورد قانوني مي نمايند.

خسرواني درخصوص چراي شتر در عرصه هاي مرتعي اين شهرستان اظهار داشت: با چراي غير مجاز شتر در مراتع اطراف مسير بافق، آسيب زيادي به پوشش گياهي مرتعي شده و پديده بيابان زايي تشديد مي گردد به همين دليل تاكنون مجوزي جهت چراي شتر در مراتع شهرستان بافق صادر نگرديده است و در صورت مشاهده چراي شتر در عرصه هاي مرتعي، تخلف محسوب گرديده و با دامدار طبق مقررات رفتار خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: در راستاي حفاظت از عرصه هاي مرتعي و رفاه حال مرتعداران و با همكاري شترداران شهرستان بافق، مقرر شده محدوده اي از عرصه هاي طبيعي و ملي اين شهرستان جهت استفاده شتر قرار گيرد و مشكلات شترداران مرتفع گردد.

 يادآور مي شود: مرتع زميني است اعم از كوه يا دشت كه گياهان در آن بصورت خودرو رشد كرده و قابل تعليف جهت دام مي باشد.