نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شروع به فعالیت شعبه تامین اجتماعی بافق از سال ۱۳۲۸ / وجود ۱۴ هزار و ۹۶۰ نفر بیمه شده اجباری در بافق / ۲۰ هزار پرونده بیمه شدگان در بافق الکترونیکی می شود

شروع به فعالیت شعبه تامین اجتماعی بافق از سال ۱۳۲۸ / وجود ۱۴ هزار و ۹۶۰ نفر بیمه شده اجباری در بافق / ۲۰ هزار پرونده بیمه شدگان در بافق الکترونیکی می شودبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ فرماندار بافق صبح روز چهارشنبه، به مناسبت ۲۵ تیرماه روز تامین اجتماعی با حضور در اداره تامین اجتماعی شهرستان با رییس و کارکنان این اداره دیدار و این روز را به ایشان تبریک گفت.

محمد زاده رحمانی پس از بازدید واحد های مختلف از روند انجام کار و پاسخگوئی مناسب و به موقع به ارباب رجوع و افزایش تعداد بیمه شدگان در سالهای اخیر از رئیس و کارکنان شعبه قدردانی نمود.

در ادامه این بازدید رئیس تامین اجتماعی نیز درباره فعالیتها و عملکرد حوزه کاری گزارشی را ارائه کرد و گفت: فعالیت شعبه تامین اجتماعی بافق از سال ۱۳۲۸ آغاز شده است و هم اکنون ۱۴هزار و ۹۶۰ نفر بیمه شده اجباری در بافق وجود دارد.

عباس حاجی حسنی با بیان اینکه روند ثبت و الکترونیکی نمودن پرونده بیمه شدگان در این شعبه آغاز شده است، افزود: در آینده نزدیک بیش از ۲۰ هزار پرونده بیمه شدگان الکترونیکی می شود.

وی تصریح کرد: تنوع در ارائه خدمات بیمه ای، عدم فرسودگی پرونده های کاغذی، جلوگیری از مفقود شدن پرونده ها، تسریع در زمان پاسخگویی، کاهش در اشغال فضای فیزیکی و امکانات بایگانی بهتر و مناسب از جمله مزایای این طرح می باشد.