نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شعبه اخذ راي در جلسه ستاد اجرائی انتخابات شهرستان بافق مشخص شد

شعبه اخذ راي در جلسه ستاد اجرائی انتخابات شهرستان بافق مشخص شد


شعبه اخذ راي در جلسه ستاد اجرائی انتخابات شهرستان بافق مشخص شد

در این جلسه كه با حضور فرماندار و ساير اعضاء اجرايي انتخابات تشكيل شد درمورد شعب اخذ رای در شهرستان بافق و بخش مرکزی بحث و تبادل نظر و بعد از جمع بندي ، شعب اخذ راي مورد ملاك انتخاب شد. لازم به ذكر است بعضی از حوزه ها به علت کثرت جمعیت و بعضی دیگر به علت مشکلات اقلیمی و جغرافیایی تغییر داده شود و شعبه های اخذ رای از 30 شعبه به 33 شعبه افزایش یابد.

لازم به ذکراست روستاهای در مسیر صندوقهای سیار نیز به ترتیب کیلومتر و مسافت  تغییرات کلی داده شد، ضمناً حوزه های بهاباد و بخش بهاباد نیز مورد بررسی و مشورت قرار گرفت كه آمار شعب بصورت جدول ذيل ميباشد:

 

تعداد شعب  ثبت نام و اخذ رأي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری شهرستان بافق

خردادماه 1388

شهري

روستايي

جمع كل

ش

ثابت

سيار

جمع

ثابت

سيار

جمع

ثابت

سيار

جمع

بافق

22

2

24

2

7

9

24

9

33

بهاباد

5

-

5

3

9

12

8

9

17

جمع كل:

27

2

29

5

16

21

32

18

50