نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شهردار بافق لازمه دستيابي به اهداف تعيين شده را اتحاد ، همكاري و همدلي مسئولين و مردم دانست

شهردار بافق لازمه دستيابي به اهداف تعيين شده را اتحاد ، همكاري و همدلي مسئولين و مردم دانست


شهردار بافق لازمه دستيابي به اهداف تعيين شده را اتحاد ، همكاري و همدلي مسئولين و مردم دانست
 شهردار بافق اولويت اول شهرداري را اتمام پروژه هاي نيمه تمام از جمله پرو‍‌ژه ساماندهي خيابان وحشي بافقي عنوان كرد و افزود : اجرائي نمودن طرح مميزي درآمد و پيگيري اخذ عوارض مصوب معادن بافق در جهت نهادينه كردن درآمد پايدار براي شهرداري راه حل اساسي مشكلات مالي مي باشد .
حسن تفکري سياست شهرداري در رابطه با اجراي اصل۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي را ، واگذاري امور قابل واگذاري به بخش خصوصي و تقويت بعد نظارتي آنرا با هدف تسريع در اجراي پروژه ها و جلب رضايت شهروندان دانست.
ساماندهي فضاي سبز شهري باهدف نزديك شدن به سرانه فضاي سبز كشوري از ديگر اولويتهاي بيان شده توسط شهردار بافق بود . وي احداث پاركهاي جديد در سريعترين زمان ممكن ، بهسازي فضاهاي سبز موجود و تكميل پاركهاي حاشيه شهر را لازمه دستيابي به اين مهم دانست .
شهردار بافقلازمه دستيابي به اهدافتعيين شده ورسيدن بافق به جايگاه اصلي خود در عمران ، آباداني ، توسعه و پيشرفت را اتحاد ، همكاري و همدلي مسئولين و مردم دانست.