نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شهرستان بافق بالاترين سطح زير كشت نخيلات دراستان يزد را به خود اختصاص داده است

شهرستان بافق بالاترين سطح زير كشت نخيلات دراستان يزد را به خود اختصاص داده است


شهرستان بافق بالاترين سطح زير كشت نخيلات دراستان يزد را به خود اختصاص داده است
به گزارش خبرنگار صدا و سيما معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان درحاشيه بازديد از طرح اصلاح نخيلات شهرستان بافق دريگ گفتگوي اختصاصي با اعلام اين خبر گفت : بيش از 4 هزار هكتار از باغات استان يزد به كشت نخيلات اختصاص دارد كه 53درصدازاين ميزان سطح زير كشت مربوط به شهرستان بافق 40درصد مربوط به شهرستان طبس وحدود 7 درصد نيز مربوط به شهرستان اردكان است .         
سيد جمال سجادي پور افزود:در راستاي بهبود خرماي توليدي در استان يزد پارسال درسطح 70 هكتار ازنخلستانهاي شهرستان بافق و50 هكتاراز نخلستانهاي شهرستان طبس   طرح اصلاح نخيلات باكشت گونه هاي مرغوب و حذف درختهاي فرسوده وبذر زاد اجراشده است .           
وي هزينه اجراي اين طرح را بالغ بر ا ميليارد و 780 ميليون ريال ذكر كرد وتصريح كرد براي اصلاح اين ميزان نخلستان به ازاي هر هكتار حدود 20ميليون ريال از سوي دولت اعتبار صرف شده است
معاون سازمان جهاد كشاورزي استان : متوسط عملكرد توليد خرما از نخلستانهاي قديمي شهرستان بافق را حدود يك تن درهرهكتار اعلام كرد وگفت: باجايگزيني ارقام مرغوب وتجاري خرما درنخلستانهاي جديد متوسط عملكرد اين محصول به 4 برابر افزايش خواهد يافت . 
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان يزد تصريح كرد : ازمجموع 600 هگتار نخيلات جديد اشهرستان بافق حدود 300هكتار آن به بار نشسته وميزان عملكرد دراين نخاستانها به 5 تا 7 تن درهرهكتار رسيد ه است
وي اظهار داشت پارسال 8 هزار تن خرما ازنخلستانهاي استان يزد برداشت شده است وپيش بيني ميشود درسال جاري ميزان خرماي توليد استان با 12در صد افزايش به بيش از 9 هزار تن برسد .