نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شهرستان بافق در استفاده از ظرفیت های قانون بودجه در سال ۹۶ پیشرو بوده است

شهرستان بافق در استفاده از ظرفیت های قانون بودجه در سال ۹۶ پیشرو بوده استبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ مجید دهقانی زاده معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بافق با اشاره به محدود بودن اعتبارات عمرانی فصل تملک دارایی های سال ۹۷ به لزوم استفاده از اعتبارات ملی، ملی _ استانی و اعتباراتی که به صورت گلوبال در اختیار روسای دستگاه‌های اجرایی و وزرا می باشد اشاره و خاطرنشان کرد: همانطور که فرمانداری شهرستان بافق در سال ۹۶ در استفاده از این اعتبارات پیشرو استان بوده امیدواریم در سال جاری نیز بتواند به نحو شایسته از تمامی ظرفیت های قانون بودجه استفاده کند.

معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در این نشست گفت : دستگاه های اجرایی می توانند از تسهیلات دولتی که از طریق صندوق توسعه ملی،بانک ها و غیره ارائه می شود برای تکمیل پروژه های خود استفاده کنند.

محمد رضا نبی افزود: بسیاری از پروژه ها از جمله جاده بافق،یزد و بافق،زرند و آب روستایی و غیره قابلیت بهره مندی از منابع ملی را دارا است.

معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تصریح کرد:  درسالجاری اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال ۹۷ و هم قانون بودجه سال ۹۷ کاهش یافته که با توجه به منابع تکمیلی دولت پیش بینی جبران این منابع نیز شده است.

نبی اظهارداشت: مهلت جذب اعتبارات تا ۳۱ تیرماه سال ۹۸ است که به دستگاه های اجرایی توصیه می شود به زودی اقدام کنند تا در روزهای پایانی با مشکل روبرو نشوند.