نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شوراي سلامت شهرستان بافق در محل شبكه بهداشت و درمان اين شهرستان تشكيل جلسه داد:

شوراي سلامت شهرستان بافق در محل شبكه بهداشت و درمان اين شهرستان تشكيل جلسه داد:


شوراي سلامت شهرستان بافق در محل شبكه بهداشت و درمان اين شهرستان تشكيل جلسه داد:

در اين نشست كه با هدف بررسي راهكارهاي پيشگيري از استعمال مواد دخاني و مخدر در سطح جامعه برگزار شد رئيس شبكه بهداشت و درمان بافق بر ضرورت توجه بيشتر به بحث آموزشي و در مقوله پيشگيري از استعمال مواد دخاني و مخدر در جامعه تاكيد كرد.

دكتر ميرجليلي با اشاره به اثرات سوء استفاده از مواد دخاني و مخدر گفت: براساس تحقيقات انجام شده بين مصرف مواد و شيوع ناهنجاريهاي اجتماعي ارتباط مستقيمي وجود دارد.

وي پيشگيري و مبارزه با استعمال مواد را نيازمند اعتبارات كافي دانست و گفت: اگر با تمام توان در حوزه پيشگيري وارد نشويم موفق نخواهيم بود و اين كار نيازمند به تخصيص منابع مالي كافي است.

تشكيل شوراي تخصصي پيشگيري از استعمال سيگار و مواد مخدر، نظارت بيشتر بر كمپ هاي ترك اعتياد بافق و بساب ، ايجاد فضاهاي مناسب جهت پرنمودن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان،

برگزاري همايش آگاه سازي خطرات استفاده از دخانيات و مواد مخدر در نيمه دوم امسال در بافق، جلوگيري از فروش دخانيات در واحدهاي صنفي تا شعاع 200 متري مراكز آموزشي و منع فروش سيگار به افراد زير 18 سال از سوي واحدهاي صنفي شهرستان بافق از مهمترين مصوبات اين نشست بود.

منبع خبر : حبيبيان خبرنگار