نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شورای ترافیک شهرستان بافق تشکیل شد

شورای ترافیک شهرستان بافق تشکیل شد


با حضور اعضاء

شوراي ترافيك شهرستان با حضور اعضا  در محل فرمانداري تشكيل گرديد.

در ابتدا آقاي صمدي ضمن خوشامدگويي ، مقدماتي در خصوص لزوم اجراي كامل مصوبات ارائه نمود . همچنين مصوبات قبلي قرائت گرديد و حاضرين در خصوص اجرايي شدن مصوبات توضيحاتي را ارائه نمودند.

در ادامه پس از بحث و تبادل نظر موارد ذيل مصوب گرديد .

1. درخصوص فرعي 16 انقلاب (كيش خيرآباد) مقرر گرديد ظرف 2 هفته آينده سرعتكاه مناسب نصب گردد .

2. مقرر گرديد شهرداري در خصوص اصلاحات مورد نياز ميدان آتش نشاني در محل اتصال خيابان امام صادق (ع) به خيابان آيت ا... شيخ محمد تقي بافقي  و اجراي طرح مصوب پيگيري هاي لازم بعمل آورد .

3. در بلوار آيت ا... ميرغني زاده در محل تقاطع به مسكن مهر تابلوهاي هشدار دهنده و سرعتكاه نصب گردد .

4. با عنايت به اينكه فقط يك باند حد فاصل بلوار شهدا تا ميدان امام حسن آماده بهره برداري است مقرر گرديد شهرداري با هماهنگي راهنمايي رانندگي اقدام به آسفالت ميدان ، خط كشي و نصب علائم نمايد .

5. در خصوص بلوار شهيد بهشتي ، روبروي شركت گاز مقرر گرديد ، با توجه به طرحي كه قرار است سنگ آهن اجرا نمايد در جلسه بعدي تصميم گيري شود .

6. مقررگرديد دهياري مباركه با هماهنگي بخشداري و پليس راه نواقص موجود را رفع نمايد .