نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شورای حفاظت از اراضی ملی و دولتی در بافق تشکیل جلسه داد

شورای حفاظت از اراضی ملی و دولتی در بافق تشکیل جلسه داد


شورای حفاظت از اراضی ملی و دولتی در بافق تشکیل جلسه داد

در نشستی که در محل فرمانداری بافق با حضور معاونت فرمانداری بافق ، کارشناسان مسکن و شهرسازی استان و شهرستان و تنی چند ازمسئولین مربوطه حضور داشتند پیرامون راهکارهای قانونی برخورد با متجاوزین به اراضی دولتی بحث و تبادل نظر شد

خلع ید افرادی که از سوی منابع طبیعی زمین دریافت نموده اند و تا کنون هیچ گونه اقدامی بر روی آنها انجام نداده اند ، ارائه کروکی و موقعیت زمین تصرف شده و فرد متصرف توسط دستگاههای مرتبط به دادگستری به محض مشاهده تصرف غیر قانونی زمین ، بهره گیری دستگاههای متولی از افراد حقوق دان جهت پیگیری مسائل قضایی مربوط به تصرفات غیر قانونی ، استعلام شهرداری و بخشداری از اداره ثبت اسناد و املاک به هنگام صدور پروانه ساخت و همچنین تسریع در رسیدگی به احکام مربوط با پدیده زمین خواری از مهمترین مصوبات این نشست بود