نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

شورای معاونین مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق تشکیل جلسه داد .

شورای معاونین مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق تشکیل جلسه داد .


شورای معاونین مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق تشکیل جلسه داد .
در این جلسه که با حضور اعضای شورای معاونین این مدیریت تشکیل شد،  در مورد نحوه اجرای دستورالعمل پروژه مهر (ارسالی از سازمان متبوع) بحث گردید.
لازم بذکر است درجلسه مذکور در زمینه موارد زیر نیز بحث و تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ شد:
1 ــ تجهیز آزمایشگاه های مدارس شاهد  منتقل شده از آهن شهر به سطح شهر،
2 ــ تهیه و توزیع نیمکت های مناسب  مورد نیاز مدارس تا قبل از مهر.
3 ــ پیگیری درخواست بازنشستگی پیش از موعد آموزگاران و دبیران.
4 ـ پیگیری درخواست های نقل و انتقال همکاران.
5 ــ سازماندهی کلی نیروهای آموزشی در مقاطع ابتئدایی و راهنمایی و به صورت موردی در مقطع متوسطه.
6 ــ تشکیل جلسات روسای سه مقطع در روز بیست و سوم شهریور 1388.
7ــ انتخاب روسای مدارس بنت الهدی و هفت تیر.
8 ــ جمع آوری وسایل اسقاطی مدارس.