نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

صدور کالابرگ الکترونیکی نفت برای خانوارها

صدور کالابرگ الکترونیکی نفت برای خانوارها 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ فرماندار شهرستان بافق ضمن اعلام این مطلب گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر بخش زیادی از شهر، روستاهای حاشیه شهر و دهستان سبزدشت تحت پوشش گازرسانی قرار گرفته است.

محمد زاده رحمانی ادامه داد: اهالی تعدادی از روستاهای تابعه دهستان کوشک و روستاهای خوسف و بشکان هنوز از نعمت گاز برخوردار نیستند لذا باید از هم اکنون به فکر تامین نفت مورد نیاز خود باشند.

وی صدور کالابرگ نفت را منوط به تاییدیه اداره گاز شهرستان عنوان کرد و افزود: در سال جاری کالابرگ کاغذی جای خود را به کالابرگ الکترونیکی می دهد.