نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

صنایع پرآبخواه همسایگان بافق نگاهشان به منابع آبی شهرستان نباشد

صنایع پرآبخواه همسایگان بافق نگاهشان به منابع آبی شهرستان نباشدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ محمد زاده رحمانی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بافق که با حضور مدیر عامل شرکت آب استان یزد برگزار شد با بیان اینکه حفاظت از منابع آبی در بافق مغفول مانده است اظهار داشت: با توجه به کاهش سطح سفره های زیرزمینی شهرستان، دغدغه تمام مسوولان حفاظت از منابع آبی است.

وی با اشاره به سفره های زیرزمینی و منابع آبی مشترک بافق با استان کرمان و شهرستان های استان یزد عنوان کرد: دو چاه در خط مرزی کرمان و بافق پلمپ شد و از احداث چاههای جدید نیز جلوگیری بعمل آمده است.

زاده رحمانی با بیان اینکه صنایع پرآبخواه شهرستان های همجوار بافق نگاهشان به سفره های آبی این شهرستان نباشد تصریح کرد: صنایع باید به سمت بهره برداری از  پساب و منابع آبی شهرستان خود حرکت کند.

فرماندار بافق در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه از مجموع ۲۱۹  حلقه چاه فعال شهرستان ۱۳۱ حلقه آن در بخش کشاورزی است خاطر نشان کرد: خاموشی زمستانه چاههای کشاورزی باعث می شود طول بهره برداری از منابع آبی افزایش یابد.

وی همچنین افزود: مدیریت در مصرف آب باید سرلوحه کار تمامی شهروندان و بویژه کشاورزان بافقی قرار گیرد و  در ماههایی که باغات و مزارع نیاز به آب ندارند طرح خاموشی اجرا شود.

فرماندار بافق از خاموشی دو مقطع چاههای کشاورزی در سال گذشته خبر داد و گفت: اجرای این طرح عاملی در جهت افزایش سطح تراز آب های زیرزمینی و قنوات بود.

وی همچنین با بیان اینکه طرح خاموشی چاههای کشاورزی در سال گذشته به مدت حدود بیست روز انجام گردید یادآور شد: امسال نیز این زمان به دو برابر افزایش می یابد تا نتایج مضاعفی حاصل شود.