نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ضرورت توجه مدیران دستگاه ها به جایگاه روابط عمومی

ضرورت توجه مدیران دستگاه ها به جایگاه روابط عمومیبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ محمد زاده رحمانی در نشست هم اندیشی با روابط عمومی های ادارات شهرستان بافق گفت: روابط عمومی های موفق با بکارگیری تعهد و تخصص در این رشته توانسته اند علاوه بر آگاهی بخشی و اطلاع رسانی سریع نقش مهمی را در ارتقا آن سازمان یا نهاد ایفا کنند.
وی با بیان اینکه ارتباط بین روابط عمومی و رسانه باید دو سویه باشد اظهار داشت: این گونه روابط موجب برقراری ارتباطی هدفمند و موثر در جامعه می شود.
وی همچنین به رسالت سنگین روابط عمومی در جهت انعکاس عملکرد سازمانها و روشنگری افکار عمومی اشاره کرد.
زاده رحمانی تصریح کرد: روابط عمومی کاری نیست که بر اساس چارت سازمانی و شرح وظایف سازمانی انجام شود و فرد مسوول خود باید دست به ابتکار و نوآوری زند.