فرماندار شهرستان بافق؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ محمد زاده رحمانی در نشست هم اندیشی با روابط عمومی های ادارات شهرستان بافق گفت: روابط عمومی های موفق با بکارگیری تعهد و تخصص در این رشته توانسته اند علاوه بر آگاهی بخشی و اطلاع رسانی سریع نقش مهمی را در ارتقا آن سازمان یا نهاد ایفا کنند.
وی با بیان اینکه ارتباط بین روابط عمومی و رسانه باید دو سویه باشد اظهار داشت: این گونه روابط موجب برقراری ارتباطی هدفمند و موثر در جامعه می شود.
وی همچنین به رسالت سنگین روابط عمومی در جهت انعکاس عملکرد سازمانها و روشنگری افکار عمومی اشاره کرد.
زاده رحمانی تصریح کرد: روابط عمومی کاری نیست که بر اساس چارت سازمانی و شرح وظایف سازمانی انجام شود و فرد مسوول خود باید دست به ابتکار و نوآوری زند.


IMG_20180519_213013_119.jpg IMG_20180519_213016_508.jpg IMG_20180519_213010_717.jpg IMG_20180519_213008_162.jpg IMG_20180519_213005_680.jpg IMG_20180519_213024_823.jpg IMG_20180519_213029_463.jpg IMG_20180519_213053_367.jpg IMG_20180519_213056_467.jpg
بله