نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

طرح بهسازي و تجهيز بخشهاي بيمارستان بافق افتتاح شد

طرح بهسازي و تجهيز بخشهاي بيمارستان بافق افتتاح شد


طرح بهسازي و تجهيز بخشهاي بيمارستان بافق افتتاح شد

به گفته مدير بيمارستان وليعصر بافق اين طرح شامل تعمير اساسي سيستم هاي سرمايشي وگرمايشي و فاضلاب بيمارستان ، تجهيز وراه اندازي اتاق دارويي بخشهاي مشترک ، سنگ فرش ، کچکاري و نقاشي بخشهاي عمومي ، اطفال وجراحي در وسعت 820 مترمربع ، و همچنين راه اندازي سيستم ويدئواندوسکوپ درمانگاه تخصصي و افزايش سه تخت بستري دربخش جراحي مي باشد که ظرف مدت دو ماه اجرا شده است .

 حسين ابراهيمي گفت : دراين راستا بالغ بريک ميلياردو يکصد ميليون ريال از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد هزينه وپرداخت شده است .

وي تصريح کرد : بيمارستان وليعصر بافق با 52 تخت فعال دربخشهاي جراحي عمومي ، داخلي ، اطفال و زنان وزايمان به جمعيت 62 هزار نفري شهرستانهاي بافق و بهاباد خدمات درماني ارائه مي کند .

درمراسم افتتاح اين طرح معاون درمان دانشگاه شهيد صدوقي يزد ضمن قدرداني از فعاليتهاي مدير و پرسنل بيمارستان وليعصر بافق گفت : همه مسوولان بايد تلاش کنند تا کمک هاي خيري به سمت وسوي بهداشت وتندرستي سوق داده شود واين مقوله نيازمند فرهنگ سازي است .

 محمدرضا وفايي نسب با اشاره به سال همت وکار مضاعف گفت : تلاش براي ارائه خدمات درماني با کيفيت ، تکميل ساختمان چهار پزشکه متخصص ، راه اندازي سيستم هاي اکسيژن ساز و امحاء زباله هاي عفوني بيمارستان وليعصر بافق از اولويتهاي دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد براي شهرستان بافق در سالجاري است