نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

طرح تفرجگاه بیشه در بدلیل عدم تامین آب مناسب به تعویق افتاده است .

طرح تفرجگاه بیشه در بدلیل عدم تامین آب مناسب به تعویق افتاده است .


طرح تفرجگاه بیشه در بدلیل عدم تامین آب مناسب به تعویق افتاده است .

  رئیس اداره منابع طبیعی بافق در این رابطه گفت : به لحاظ اينكه كوه بيشه در، مناسب ترين محل خوش آب و هوا (تفرجگاه)و با منظري جالب در نزديكي شهر بافق است براي احداث تفرجگاه مورد توجه قرار گرفت. اين طرح به دليل عدم تامين آب مناسب در ابتدا مدتي به تعويق افتاد. با شروع مسئوليت اينجانب در سال83، چاهي حفر شد كه متاسفانه به آب نرسيد. با توجه به اين امر و بودن قنواتي در مزارع نزديك تفرجگاه، اداره ي منابع طبيعي تمام تلاش خود را بكار گرفت تا آب مورد نياز را از اين مزارع تامين كند ولي پس از دوسال مذاكره با مالكين و آمادگي اين اداره براي خريد آب و مزارع و حتي علاوه بر ان مشوق هاي معنوي ، متاسفانه مالكين امتناع نمودند . در اين وضع، اداره هيچ گاه پروژه احداث تفرجگاه را رها نكرده و عليرغم نظرات مايوس كننده برخي افراد، سرسختانه كار را دنبال و عمليات سازه اي و بسترسازي مثل سكوبندي دامنه كوه ، تعويض خاك با حمل خاك زراعي مناسب به تفرجگاه و احداث جايگاههاي استراحت و نشست مردم را به بهترين كيفيت عملي نمود.

   امینی در ادامه گفت : عدم تامين آب از طريق قنوات، مجدداً اداره را به سوي حفر چاه دوم سوق داده كه متاسفانه اين چاه نيز از آبدهي كافي برخوردار نبود. ولي بازهم ياس و نااميدي در كار راه نيافته و اداره در حال حاضر (دي ماه 1388) پيگير حفر سومين چاه   بوده تا در اجراي وظيفه ي خود كوچكترين مسامحه اي نكرده باشد. انشاا... در صورتي كه اين چاه آبدهي مناسب داشته باشد زمينه ي احداث تفرجگاهي بسيار بزرگ و جالب توجه براي استفاده مردم عزيز بافق فراهم خواهد شد.