نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

طرح رحمت آموزش زنان خانه دار

طرح رحمت آموزش زنان خانه دار


طرح رحمت آموزش زنان خانه دار
    خانم مظفری مسئول امور بانوان در این باره گفت : دفتر امور بانوان و خانواده بافق طرح رحمت ويژه بانوان خانه دار را با اهداف :
1_ تقويت و تعالی باورهای دينی و تقويت و تحکيم نهاد مقدس خانواده
2_ آشنايی زنان خانه دار با ويژگيهای يک خانواده متعادل و حقوق و وظايف افراد خانواده بر اساس سيره کاربردی پيامبر گرامی (ص) و اهل بيت عليهم السلام .
3_ اين طرح برگرفته از دو ثقل قرآن کريم و عترت پيامبر گرامی اسلام (ص) است .
4_ آشنايی زنان خانه دار با قرآن و مفاهيم آن .
5_ معرفی الگوهای رفتاری نبوی و عترت طاهره شان (ع) بصورت شيوا و آسان و قابل درک برای زنان جامعه و ارائه راهکارهای عملی مبتنی بر قرآن و عترت را
در 30 پایگاه  مدارس بسيج حسينيه ها ی شهر بافق و روستاهای بخش مرکزی  با حضور30 مربي وبیش از 1300 متربي از سال 1385 به مرحله اجرا درآورد