نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

طرح هادی روستای باجگان مورد بهره‌برداری قرار گرفت

طرح هادی روستای باجگان مورد بهره‌برداری قرار گرفت


بافق در مسیر توسعه /12

این طرح با اعتباری بالغ بر 400 میلیون تومان توسط بنیاد مسکن اجرا شده است.روستای باجگان یکی از روستاهای هدف گردشگری است.