نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

طرح گاز رساني به بافق تا دو ماه ديگر اجرايي مي شود

طرح گاز رساني به بافق تا دو ماه ديگر اجرايي مي شود


طرح گاز رساني به بافق تا دو ماه ديگر اجرايي مي شود

کاظم فرهمند افزود: .هزينه اجراي طرح گاز رساني به بافق بيش از 62 ميليارد تومان برآورد شده است.

وي اظهار داشت: شرکت ملي گاز ايران و وزارت صنايع ومعادن هزينه هاي اجراي اين طرح را برعهده دارند .

وي اضافه کرد: با اجراي طرح گاز رساني به بافق علاوه بر رفع نياز و دغدغه مردم يکي ديگر از زيرساختهاي مهم براي توسعه فعاليتهاي اقتصادي در اين شهرستان فراهم خواهد شد .

رئيس مجمع نمايندگان استان يزد درمجلس همچنين از مطالعه طرح گاز رساني به شهرستان بهاباد در سالجاري خبر داد