نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

طی ابلاغ جداگانه ای معاون آموزشی و اداری دانشگاه معرفی شدند.

طی ابلاغ جداگانه ای معاون آموزشی و اداری دانشگاه معرفی شدند.


روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز بافق خبر داد

دانشگاه پیام نور مرکز بافق واقع در بلوار ورودی شهر با بیش از 14 رشته مختلف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از سال 1377 فعالیت خود را در زمینه علمی – فرهنگی و پژوهشی آغاز نموده و همچنان استوارتر از گذشته در مسیر رشد و تعالی گام برمیدارد .در این دانشگاه تاکنون مدیران متعددی اعم از بومی و غیر بومی پا به عرصه تلاش گذاشته اند و در حال حاظر حجت عباسی بافقی به عنوان مدیر بومی دانشگاه با رویکردی جدید و با توجه خاص به زحمات کارکنان و روسای پیشین و تعامل مضاعف با مسئولین شهرستان و استان به فعالیت مشغول است.

ساختار جدیدی که پس از حضور ایشان در دانشگاه بنیان نهاده شده است ابعاد متفاوتی را دربردارد که هر روز تحولات جدیدی را نظاره هستیم و یکی از اقدامات حائز اهمیت تغییر در مسئولیتها براساس پتانسیل افراد است که اخیرا انتصاب جدید معاون آموزشی و اداری دانشگاه را شاهد بوده ایم.در بخشی از این احکام آمده است :

امید است با استعانت از خداوند متعال و همراهی همکاران و نصب العین قرار دادن تقوا و فرامین مقام معظم رهبری بتوانید وظایف محوله را به نحو شایسته ای انجام و در جهت تحقق اهداف دانشگاه گامهای موثری بردارید .