نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

طی مراسمی طرح آموزش شنا در مدارس بافق به اجرا گذاشته شد

طی مراسمی طرح آموزش شنا در مدارس بافق به اجرا گذاشته شد


طی مراسمی طرح آموزش شنا در مدارس بافق به اجرا گذاشته شد

به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش بافق درمراسم افتتاح این طر ح که باحضور جمعی از مسئولان محلی و  کارشناسان آموزش وپرورش بافق  در محل استخر شنای شهرک آهن شهر برگزارشد رئیس آموزش وپرورش بافق گفت : طرح   آموزش شنا  از امسال برای اولین بار  در15 آموزشگاه ابتدائی این شهرستان به اجراگذاشته شده است ودر سالهای بعدبه مرور  در سایر  پایه ها ومقاطع تحصیلی بالاتر ادامه می یابد. 

محمود خواجه ای افزود :در اجرای این طرح تاپایان سال تحصیلی جاری 700دانش آموز دختر وپسر پایه سوم ابتدائی مهارتهای اساسی ورزش شنارا به صورت عملی وتئوری فراخواهند گرفت.

رئیس آموزش وپرورش بافق  کیفیت بخشی به ساعات تربیتی ،شناسائی وهدایت استعدادها ، کمک به بهبود وضعیت بدنی دانش آموزان وارتقای سلامتی  وافزایش