نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

عملیات میدانی سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان بافق آغاز شد.

عملیات میدانی سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان بافق آغاز شد.


عملیات میدانی سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان بافق آغاز شد.

معاون فني آموزش سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 90 بافق از آغاز عمليات ميداني سرشماري عمومي نفوس و مسكن بافق توسط 16 گروه بصورت آزمایشی خبر داد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداری بافق ، "عليرضا نوکار" با بيان اين مطلب اظهار داشت: طبق برنامه زمان بندي مركز آمار ايران عمليات ميداني مرحله دوم آموزشي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 90 از امروز ساعت 9 در بافق نيز آغاز شد.
وي افزود: 16 گروه در دو حوزه شهری منطقه کوی مناجات و کوی موحدین را تحت پوشش قرار خواهند داد.

معاون فني آموزش سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 90 بافق تصريح كرد: نكته قبل توجه اين است كه اين آمارگيري صرفا آموزشي بوده و خانوارهايي كه از آنان اطلاعات دريافت شده در تاريخ سرشماري كه از تاريخ دوم تا 22 آبان ماه سال جاري مي باشد مجددا اطلاعات اخذ خواهد شد.