نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

فراخوان سفر

فراخوان سفر


فراخوان سفر

فراخوان طرحهای پیشنهادی سومین سفر ریاست محترم جمهور

با استعانت  از درگاه خداوند متعال و تمسک به ائمه اطهار و توسل به شهدای این دیار بر آن شدیم تا همزمان با شروع سومین دوره سفر های ریاست محترم جمهوری به استان یزد ، دست یاری به سوی شما همشهریان دراز کرده تا پیشنهادات خود را در قالب طرحهای فرهنگی و عمرانی به ایـن  فرمانداری ارسال نمائید . تلفکس روابط عمومی  4224546