نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

فرآیند احداث تجهیز پلی کلینیک تامین اجتماعی شهرستان بافق

فرآیند احداث تجهیز پلی کلینیک تامین اجتماعی شهرستان بافق


فرآیند احداث تجهیز پلی کلینیک تامین اجتماعی شهرستان بافق

نظر به اینکه یکی از مصوبات سفر دور دوم ریاست محترم جمهوری تجهیز پلی کلینیک تامین اجتماعی بوده به همین منظور از سوی فرمانداری شهرستان مکاتباتی با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی کشور مبنی بر اینکه این شهرستان بافق خطه ای معدن خیز بوده و اکثر مشاغل آن کارگری است، درخواست تخصیص اعتبار برای تجهیز پلی کلینیک این شهرستان شد. لذا پیرو این مکاتبات وبررسی از سوی سرپرست معاونت درمان تامین اجتماعی (دکتر باران پوریان) جوابیه مدیر کل امور مجلس شورای اسلامی (سید حشمت اله موسوی) بدین صورت بوده که نقشه فاز یک پروژه توسط شرکت طرح و اجر خانه سازی انجام و نقشه فاز دوم نیز جهت تائید به دفتر فنی و مهندسی سازمان ارسال گردیده که پس از طی مراحل و طرح در هیات مدیره انجام خواهد شد