نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

فرصتی ایده آل جهت پرورش ماهی تیلاپیا در شهرستان بافق

فرصتی ایده آل جهت پرورش ماهی تیلاپیا در شهرستان بافقبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ فرماندار بافق به همراه پورامینی بخشدار مرکزی این شهرستان با حضور در یکی از مزارع پرورش ماهی تیلاپیای از نزدیک در جریان روند فعالیت این واحد پرورش ماهی قرار گرفت.

فرماندار بافق در حاشیه این بازدید گفت: قبلاً سازمان محیط زیست با پرورش ماهی تیلاپیا در آبهای شور داخلی در نواحی مرکزی کشور مخالف بود و با بررسی کارشناسی که انجام شد این سازمان با چند نقطه از کشور از جمله شهرستان بافق در استان یزد موافقت نموده و در حال حاضر شهرستان بافق پیشرو و پیشتاز در این زمینه است.

محمد زاده رحمانی افزود: هم بحث های تحقیقاتی مربوط به پرورش ماهی تیلاپیا در آبهای شور هم تجاری سازی این نوع ماهی در حال انجام است.

وی گفت: کارگروه رفع موانع تیلاپیا هم در شهرستان و هم در استان تشکیل شده پرورش دهندگان و سرمایه‌گذاران که می‌خواهند وارد این کار شوند می‌توانند از یکسری تسهیلات بانکی استفاده کنند و هم آب مورد نیاز آنها در حد وسیع از منابع آب موجود شهرستان تامین می شود و از همه مهمتر تکنولوژی و فناوری پرورش تیلاپیا از طریق مرکز تحقیقات در اختیار آنها گذاشته می شود.

زاده رحمانی در پایان نیز عنوان داشت: این مزرعه از اولین مزارع بخش خصوصی پیشرو که در شهرستان اقدام کرده که علاوه بر پرورش ماهی تیلاپیا و عرضه آن در بازار شهرستان توانسته به بحث گردشگری نیز روی آورد که فرصت مغتنمی را ایجاد نموده است.