نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

فرصت شغلی برای مدد جویان کمیته امداد بافق ایجاد شد

فرصت شغلی برای مدد جویان کمیته امداد بافق ایجاد شد


فرصت شغلی برای مدد جویان کمیته امداد بافق ایجاد شد
سید مهدی حسینی رئیس کمیته امداد بافق از ایجاد 70 فرصت شغلی در سال گذشته برای مدد جویان تحت پوشش این نهاد خبر داد .
وی گفت: برای ایجاد این تعداد فرصت شغلی در شهرستان بافق افزون بر یک میلیارد و 818 میلیون ريال تسهیلات قرض الحسنه از محل منابع مالی این نهاد در اختیار مددجویان قرار گرفته است
حسینی در ادامه افزود : در همین راستا نیز بالغ بر یک میلیارد و 360 میلیون ريال تسهیلات کم بهره ی 4 درصد از طریق بانکهای عامل به مدد جویان تحت حمایت پرداخت شده است .
رئیس کمیته امداد امام (ره) بافق فرصتهای شغلی ایجاد شده را عمدتا در بخشهای کشاورزی ، دامداری ، صنفی و صنعتی ، حمل ونقل و مشاغل خانگی عنوان کرد و گفت: شناسایی استعداد خانواده ها، ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای و نیز ارائه تسهیلات و مواد اولیه به منظور دائر نمودن طرحهای خود کفایی و نظارت بر طرحها، بصورت کارشناسی را از جمله اولویتهای امسال کمیته امداد این شهرستان در راستای خود کفایی خانواده های نیازمند اعلام کرد
وی همچنین از جرای طرح آموزشی برای مدد جویان فاقد شغل در شهرستان بافق خبر داد و گفت: تا کنون 543 نفر از متقاضیان طرحهای خود کفایی و جویای کار در کارگاه آموزشی این نهاد شرکت کردند هم اینک 1200 نفر در قالب 820 خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) بافق قرار دارند .