نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

فرمانداری بافق

فرمانداری بافق


فرمانداری بافق

فرمانداری شهرستان بافق

فرماندار : حسین ندافیان

مدرک : لیسانس

آدرس فرمانداری : بافق - بلوار بسیج

تلفن : 8-4222056

فاکس : 4224545

تلفکس روابط عمومی : 4224546

آدرس سایت فرمانداری : www.bafgh.gov.ir             پست الکترونیک : info@bafgh.gov.ir