نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

فرمانداری بافق جهت ساماندهی شترهای سرگردان تشکیل جلسه داد

فرمانداری بافق جهت ساماندهی شترهای سرگردان تشکیل جلسه داد


فرمانداری بافق جهت ساماندهی شترهای سرگردان تشکیل جلسه داد

آغاز جلسه چنین شروع شد، آقای ملک پور معاون فرماندار ضمن خیرمقدم به حاضرین و تشریح دستور کار جلسه خواستار نظرات اعضای حاضر درخصوص چگونگی ساماندهی شتران سرگردان که بعضاً مشکلاتی را در جاده بافق به یزد برای خودروهای عبوری داشته اند شدند.

در نهایت پس از بحث و تبادل نظر سایر اعضا، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

- مقررشد با همکاری محیط زیست و ایستگاه تحقیقات شتر، شترانی که علامت ندارند را به ایستگاه تحقیقات شتر جهت حفظ و نگهداری به مدت 14 روز منتقل و با هماهنگی شبکه دامپزشکی و جهادکشاورزی صاحب آن شناسایی ضمن اخذ هزینه نگهداری و سایر هزینه ها از صاحب آن نامبرده را ملزم به گرفتن ساربان برای شتر و جلوگیری از ورود آنان به جاده نمود.

- مقرر شد از هر طرف جاده تا شعاع یک هزار متر حریم جاده در نظر گرفته شود تا شتران در جاده تردد نکنند و همچنین درخصوص توجیه شترداران از سوی جهادکشاورزی اقدام لازم بعمل آید.

- مصوب شد20 کیلومتری جاده بافق به یزد و سایر نقاط حادثه خیز 10عدد تابلو هشدار دهنده خطر برخورد با شتر از سوی اداره راه و ترابری نصب گردد.