نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

فرمانده سپاه الغدير باتفاق جمعي از مسئولين شهرستان بافق با 2 خانواده شهيد در اين شهرستان ديدار كرد

فرمانده سپاه الغدير باتفاق جمعي از مسئولين شهرستان بافق با 2 خانواده شهيد در اين شهرستان ديدار كرد


فرمانده سپاه الغدير باتفاق جمعي از مسئولين شهرستان بافق با 2 خانواده شهيد در اين شهرستان ديدار كرد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري بافق در اين ديدار كه امام جمعه وفرمانداربافق،فرماندهي ومسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه در ناحيه مقاومت بسيج بافق نيز حضورداشتند سر دار الله دادي ضمن تفقد ودلجوئي از خانواده هاي شهيدان سيد حسين مير هدائي ومحمد علي شيري صبر واستقامت خانواده هاي شاهد وايثارگر را ستود وبر ضرورت زنده نگهداشتن يادوخاطره شهدا در جامعه وتداوم راه آنان تاكيد كرد

فرمانده سپاه الغدير از خانواده هاي شاهد بعنوان صاحبان اصلي نظام وانقلاب يادكرد وگفت : خدمت به خانواده ي شهيد يك توفيق الهي است