نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

فرمانده سپاه الغدير يزد ازحلقه هاي تربيتي طرح صالحين بافق ديدن کرد

فرمانده سپاه الغدير يزد ازحلقه هاي تربيتي طرح صالحين بافق ديدن کرد


فرمانده سپاه الغدير يزد ازحلقه هاي تربيتي طرح صالحين بافق ديدن کرد
در اين بازديد که امام جمعه وفرماندار بافق وفرماندهان نواحي مختلف سپاه استان نيزحضورداشتند ، فرمانده سپاه الغدير يزد درگفتگوبا مجريان طرح صالحين سپاه ناحيه بافقبا نحوه فعاليت آنها در اجراي طرح صالحين آشنا شد .
سردار اله دادي در حاشيهاين ديدار فعاليتهاي سپاه ناحيه بافق را دربرگزاري طرح صالحين و حلقه هاي تربيتيتشکيل شده، بسيار خوب توصيف کرد و اظهارداشت: شهرستان بافق رتبه اول اجراي اين طرحرا در استان يزد به خود اختصاص داده است .
وي تصريح کرد : عامل اصلي اين موفقيتدخالت دادن امام جمعه وفرماندار وساير مسوولان شهرستان در اجراي اين طرح است ونيزهمدلي و مساعدت همه مسوولين و همت وپشتکار فرمانده سپاه ناحيه بافق ، اين شهرستانرا درجايگاه برتر استان قرارداده است .
فرمانده سپاه ناحيه بافق هم از تشکيل 58حلقه تربيتي طرح صالحين در پايگاهاي مقاومت بسيج اين شهرستان خبرداد.
سرهنگبمانعلي باقيان گفت بيش از يکهزارو 160 نفرکه عمدتا برادران وخواهران دانش آموزهستند درقالب 27 پايگاه،تحت پوشش برنامه هاي طرح صالحين بافق مي باشند .
گزارشديگري حاکيست فرمانده سپاه الغدير استان يزد با خانواده شهيد علي فلاح شمس الدينيازشهداي عمليات فتح خرمشهر در روستاي مبارکه بافق ديدارکرد
در اين ديدار که امام جمعه وفرماندار بافق ومسوولان سپاه وبنيادشهيد و امورايثارگران اين شهرستانحضورداشتند ضمن اهداء لوح سپاس وتجليل از اين خانواده مسائل ومشکلات آنها بررسي شد.
فرمانده سپاه الغدير يزد دراين ديدارگفت : همانگونه که امام راحل فرمودندخانواده شهدا چشم وچراغ اين ملتند و تجليل و تکريم خانواده هاي شاهد وظيفه ديني وملي است