نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

قث

قث


قث

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان بافق

سرپرست : مرتضي كريمي

مدرک : ديپلم 

سابقه خدمت :

عناوین شغلی (سوابق کاری ): معاون اداره 

آدرس فرمانداری : بافق - بلوار وحشي بافقي 

تلفن : 1-4223560