نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

قرعه کشی مسابقات فوتبال شهرستان بافق برگزار شد

قرعه کشی مسابقات فوتبال شهرستان بافق برگزار شد


قرعه کشی مسابقات فوتبال شهرستان بافق برگزار شد

قرعه کشی مسابقات فوتبال شهرستان بافق برگزار شد و مقرر گردید تیمها در دو گروه 6 تیمی به رقابت با حریفان بپردازند .این مسابقات به صورت دوره ای خواهد بود و دو تیم اول هر گروه به صورت ضربدری به مصاف هم خواهند رفت و در پایان ، مسابقه رده بندی و فینال برگزار خواهد شد .

گروه الف این دوره عبارتند : شهدای اقدس ، شهید فتاحی ، شهید حسینی شیطور ، پردیس نوین ، مهندسین آفاق ، شهدای گزستان

گروه ب این دوره : کارخانجات ، پیام نور ، دهیاران سبزشیطور، قدر ، پایگاه امام صادق دولت آباد ، جوانان فاضل برکوئیه