نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ققق

ققق


ققق

قابل توجه همشهريان محترم :

آن دسته از سرپرستان خانوارهايي كه قبلا شماره حساب خود را جهت واريز نقدي يارانه ها در سامانه الكترونيكي وزارت  رفاه و تامين اجتماعي به نشاني  www.refahi.ir  درج نموده ليكن حساب آنان از طريق بانك مربوطه مورد تائيد قرار نگرفته است مي توانند حداكثر تا تاريخ 89/7/29 نسبت به افتتاح حساب جديد در يكي از بانكهاي كشور اقدام و شماره آن را در سامانه درج و از طريق سامانه اطمينان حاصل نمايند كه ثبت حساب آنها بصورت قطعي انجام شده است . بديهي است در صورت عدم مراجعه اين گونه افراد در مهلت مقرر ، يارانه نقدي در اين مرحله به آنان پرداخت نخواهد شد

روابط عمومي فرمانداري بافق